DHARMA – cesta k úspěchu

DHARMA

Přímá cesta k úspěchu (Dharma)

Dharma je tou nejpřímější a nejpřirozenější cestou k úspěchu.

Pokud totiž znáte svůj životní úkol (svou dharmu), pak víte, jaké máte talenty a nadání a Vaše veškeré podnikání jen kvete. Úspěch Vašeho podnikání je zaručen!

Chcete-li tedy být v životě úspěšní a šťastní, zajímejte se o dharmu.

„POHLÉDNĚTE NEJRPVE VZHŮRU A NAJDĚTE VÁŠ ŽIVOTNÍ ÚKOL. VEŠKERÉ VAŠE PODNIKÁNÍ PAK BUDE VAŠÍ ŽIVOTNÍ ZÁBAVOU, KONÍČKEM, PRACÍ A NÁSLEDNĚ VAŠÍM ŽIVOTNÍM I FINANČNÍM BOHATSTVÍM. “ Věra Hanáková

Budete-li znát Váš životní úkol a Vaše nadání či schopnosti, Vaše podnikání Vás bude bavit, budete šťastni a výsledky budou vždy pozitivní. Budete na správné cestě k Vašemu úspěchu

SUPER!

Nebudete muset zdolávat zdi, které jsou postaveny těm, kteří nejdou svou životní cestou a pak se ve svém životě doslova lopotí.

enlightened „Přímá cesta k úspěchu“ je prestižní práce, která nemůže být brána jako jiné obyčejné výklady karet či jiné horoskopy, které nejsou dělány přímo pro danou osobnost a které nejsou synergeticky sloučeny s konkrétní činností. Jednoduše řečeno – nestačí vidět v kartách úspěch – ale je potřeba najít konkrétní přímou cestu k úspěchu s ohledem na Váš životní úkol, Vaše schopnosti, talenty a nadání a navíc toto vše sloučit s aktuálními podnikatelskými možnostmi, příležitostmi …. Věra Hanáková

Každý člověk je jedinečný. Každý má svůj ojedinělý talent, ojedinělé schopnosti a dovednosti. Každý má svou vlastní přímou cestu k úspěchu.

Jak Vám „Přímá cesta k úspěchu – dharma“ pomůže?

1. Pomůže Vám objevit především Vaše předpoklady, vrozené schopnosti, vlastnosti a talenty, které Vám byli dány již při narození pro Vaše konkrétní podnikání.

2. Objevíte svůj životní úkol, který je kódem k Vašemu úspěchu.

3. Objevíte další Vaše výborné schopnosti, které pak využijte pro Vaše úspěchy.

Jak to zjistím?

  1. z datumu Vašeho narození (numerologie)
  2. podle tarotu a astrologie
  3. empatií dle Vaší fotografie
  4. syderickým kyvadlem (odečet informací na dálku z Vašeho informačního pole)

Tyto zjištěné informace jsou základem k úspěchu.

To však ještě není všechno. Nestačí znát Vaše nadání a schopnosti, ale je potřeba všechny Vaše schopnosti a nadání synergeticky sloučit s určitou konkrétní podnikatelskou oblastí.

K tomuto účelu využiji 20ti leté praxe podnikatelského poradenství, znalosti marketingu a pomohu Vám objevit Vaši přímou cestu k úspěchu. To vše již podle konkrétních výsledků – podle Vašich schopností, vlastností, talentů …..

Není to tedy jen pouhý výklad karet, nebo jen numerologie či astrologie. Je to mnohem více. Jsou to znalosti magie či ezeoteriky spolu s vědeckými výzkumy a praxí z oblasti podnikatelského poradenství. Je to také 20let praxe a zkušeností, které Vám tímto způsobem mohu předat.

Je to má osobní práce, můj životní úkol ( má dharma pro Vás). 

Základem veškerého Vašeho úspěchu je nalezení VAŠÍ DHARMY – VAŠÍ PŘÍMÉ CESTY K ÚSPĚCHU.

Písemná studie je časově náročná, termín zhotovení je 7 dní. Objednat si ji můžete zde dole vložením do košíku, pokud mi současně zašlete i Vaši fotografii, nebo se můžete přijet osobně domluvit. Máte-li nějaké otázky či přání, neváhejte přijet nebo mne jakýmkoliv jiným způsobem kontaktujte.

Přeji Vám hodně úspěchů a radosti.